• Internsikring AS kontor, møte

VELKOMMEN TIL INTERNSIKRING AS

Internsikring AS har fagkunnskap og erfaring med full bistand opp mot arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften for handelsbransjen. Vårt hovedprodukt er et egenutviklet styringssystem, som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon, og som gjør hverdagen enklere for våre kunder.

INTERNSIKRING`S KVALITET OG STYRINGSSYSTEM

Internsikring AS har fagkunnskap og lang erfaring innen helse, miljø og sikkerhet. (HMS)

Internsikring AS ble etablert i 2002. Siden starten har vi fått over 17 700 kunder som bruker vårt system for håndtering av kvalitetsarbeid og internkontroll/HMS. Selskapet er i dag posisjonert som en av landets ledende aktører innen konsulenttjenester på feltet HMS/kvalitetssystem.

Vi forventer sterk vekst. Bedriften består av 32 topp motiverte medarbeidere, hvorav 21 er dedikert til support, service og utvikling av systemet. Vårt mål er å gi deg som kunde, de beste produktene. Dermed oppnås sikkerhet og kontroll ved å forebygge skader, og ulykker. Man minimere sykefravær forbedrer arbeidsmiljø, og sparer penger.

Internsikring AS var blant de første som utviklet nettbaserte løsninger for oppdatering av innhold i internkontrollsystemer. Vi har nå også lansert flere «moduler» som gjør hverdagen enda enklere for våre kunder. Dette systemet vil både kvalitetssikre og gjøre dokumentasjon tilgjengelig på en overlegen måte. Systemet oppdateres mot lover og forskrifter kontinuerlig, slik at du kan være sikker på at alt er godkjent og i henhold til forskrift.

Vi vil hele tiden utvide vårt utvalg, vår produktmasse og tilby nye tjenester når behovet viser seg. Våre eksisterende kunder får i denne sammenheng egne tilbud fra vår salgsavdeling.

Vårt hovedprodukt er et egenutviklet styringssystem, som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette gjør hverdagen enklere, og tryggere for våre kunder.

Alle næringsdrivende i Norge, er etter norsk lov pliktig til å ha og å følge opp et internkontrollsystem i henhold til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Mange bedrifter synes imidlertid at HMS-styring og kvalitetssikring er et vanskelig område. Derfor kan vårt system enkelt tilpasses din bedrifts behov. I tillegg leverer vi tjenester som utfylling av søknader med nødvendige vedlegg. Vi tar papirarbeidet.